Seleccionar página

Amb el nou any entren en vigor una sèrie de mesures que caldrà tenir en compte per al següent període fiscal

  • El termini de presentació de l’esborrany i de les declaracions i la domiciliació bancària són alguns dels principals canvis.

L’arribada del nou any ha fet recordar els contribuents que han d’estar molt atents a les novetats que en matèria fiscal posen a caminar, això si no volen tenir problemes amb Hisenda en aquest 2018. Per aquest nou període fiscal caldrà tenir en compte l’entrada en vigor d’una sèrie de mesures en matèria d’IRPF i d’impost de patrimoni que seran claus a l’hora de tributar.

Aquest any, per obtenir el número de referència amb el qual es podrà consultar l’esborrany de l’IRPF, caldrà comunicar la data de caducitat del DNI

L’Associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya (AECE) s’ha encarregat d’analitzar les novetats fiscals que porta 2018. «Són moltes les modificacions, encara que de petit calat, que entren en vigor. Així, els contribuents han de tenir en compte les novetats en matèria d’IRPF i Impost sobre el patrimoni», diu Juan Carlos Berrocal, president d’AECE en funcions, que recorda que l’impost de patrimoni» tornarà a ser exigible per a l’exercici 2017 i declarat el 2018, sotmès a les condicions establides a cada comunitat autònoma, en ser un impost cedit que té una incidència notable en el finançament pressupostària».

I com en anys anteriors, es mantenen alguns aspectes de la normativa fiscal. En aquest sentit, AECE assenyala que tots els contribuents podran obtenir l’esborrany de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques a través del Servei de tramitació de l’esborrany/declaració (RentaWEB). D’altra banda, recorda que es podrà accedir a l’esborrany i a les dades fiscals des del primer dia de la campanya de renda (arrencarà el proper 4 d’abril), utilitzant el certificat electrònic reconegut, ‘Cl@ve PIN’ o el número de referència.

Per la seva banda, pel que fa a la declaració de l’impost sobre el patrimoni, el model que s’aprova el Projecte d’Ordre pel qual entren en vigor els models de declaració de l’IRPF i del Patrimoni de l’exercici 2017, es manté l’estructura de continguts de la declaració de l’exercici anterior, així com la forma de presentació exclusiva de les declaracions a través d’Internet. Aquestes són les principals novetats que s’introdueixen.

1. Terminis de presentació. A partir d’ara, el termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estarà comprès entre el 4 d’abril i 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos. Per a les declaracions de l’Impost sobre el Patrimoni regeix el mateix termini.

2. Domiciliació bancària. Per a ambdues declaracions es pot fer des del dia 4 d’abril fins el 27 de juny del 2018, ambdós inclosos.

3. Model de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En primer lloc, cal destacar la creació d’un nou annex ‘C’ que recopila la informació tributària transcendent per a exercicis futurs que fins ara es recollia en diferents apartats del model de declaració. D’altra banda, s’inclou un nou subapartat, a la secció de guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, en integrar en la base imposable de l’estalvi. «Servirà per consignar els guanys i pèrdues derivades de la transmissió dels drets de subscripció preferent», puntualitzen des d’AECE.

4. Possibilitat de sol·licitar la rectificació d’autoliquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Quan el contribuent hagi comès errors o omissions que determinin una major devolució a favor seu o un menor ingrés, per als períodes impositius 2017 i següents, a través de Renda web i dels programes de presentació desenvolupats per tercers.

5. Obtenció del número de referència. Aquest any, com a novetat, s’ha de comunicar la data de caducitat del seu Document Nacional d’Identitat (DNI).

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad